Privacy- En Cookiebeleid

 

Op de site van Raptim Humanitarian Travel worden persoonsgegevens verzameld en cookies gebruikt. Om de privacy van bezoekers te beschermen gaan we hier uiterst zorgvuldig mee om. Alle persoonlijke informatie wordt dan ook veilig verwerkt, volgens wettelijke bepalingen en vereisten met betrekking tot de omgang met persoonsgegevens.

HET VERWERKEN VAN PERSOONSGEGEVENS

Tijdens uw gebruik van onze site, ontvangen we specifieke gegevens, waaronder uw persoonsgegevens. We verzamelen, bewaren en gebruiken alleen die gegevens die u ons direct verstrekt (bijvoorbeeld via een contactformulier) of persoonsgegevens waarvan het duidelijk is dat ze aan ons verstrekt zijn om ze te verwerken. We gebruiken uw persoonsgegevens nergens anders voor, tenzij u ons hiervoor toestemming heeft gegeven of wettelijk bepaald is dat we dit moeten of mogen doen.

DOEL VAN HET VERWERKEN VAN PERSOONSGEGEVENS

We verwerken uw persoonlijke gegevens voor de volgende redenen:

  • om u toegang te geven tot de site https://www.raptim.org;
  • om verschillende functies van onze site te ondersteunen;
  • om contact met u op te nemen, indien u dit verzoekt;
  • om inzicht te krijgen in het gebruik van onze site;
  • om de site te verbeteren en inzicht te krijgen in de werking ervan;
  • om de advertenties die we u tonen relevanter voor u te maken.

BEWAARTERMIJN

We slaan uw persoonsgegevens nooit langer op dan noodzakelijk voor de doelen die in dit beleidsoverzicht worden vermeld.

GEHEIMHOUDING EN VERSTREKKING AAN ANDEREN

We gaan uiterst zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. We zullen deze gegevens nooit aan derden verstrekken voor reclamedoeleinden. We verstrekken uw gegevens nooit aan anderen, tenzij het essentieel is voor het uitvoeren van een bepaalde taak of wettelijk bepaald is dat we dit moeten of mogen doen.

BEVEILIGING

We nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en onbevoegde toegang tot uw persoonsgegevens te beperken en te voorkomen. Wij zorgen ervoor dat alleen geautoriseerde mensen toegang hebben tot uw persoonsgegevens en dat toegang tot deze gegevens wordt gecontroleerd.

COOKIES

Cookies zijn kleine informatiebestanden die automatisch worden opgeslagen of gelezen vanuit het apparaat (zoals een pc, tablet of smartphone) van de sitebezoeker tijdens zijn of haar bezoek aan die site. Dit gebeurt via de browser op het apparaat. De informatie die bij het gebruik van onze site door een cookie kan worden verzonden, kan worden overgedragen aan de beveiligde servers van Raptim Humanitarian Travel of aan de servers van een externe partij.

Op onze site gebruiken we cookies om:

  • het gebruik en beveiliging van de site te verbeteren (technische en functionele cookies);
  • het verkeer op de site te analyseren en verbeteren (analytische cookies);
  • advertenties die we tonen relevanter voor u te maken (reclame cookies).

TECHNISCHE EN FUNCTIONELE COOKIES

Deze cookies zorgen ervoor dat bepaalde onderdelen van onze site uw voorkeuren onthouden. Zo kunnen cookies gebruikt worden om lettertypen correct weer te geven, om te onthouden waar u uw laatste sessie heeft beëindigd zodat u de site makkelijker kunt bekijken, of een zoekterm te onthouden die gebruikt is om door de site te zoeken of een filter in te stellen.

ANALYTISCHE COOKIES

Deze site maakt gebruik van Google Analytics. Op deze manier krijgen we inzicht in het gebruik van onze site en ontvangen we rapporten en informatie over de effectiviteit van onze communicatie. Deze informatie wordt samen met het IP-adres van uw computer naar Google verzonden en wordt door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. We hebben een overeenkomst met Google afgesloten met betrekking tot de verwerking van de verzamelde gegevens. We hebben hierbij niet toegestaan dat Google de verkregen informatie gebruikt voor andere Google Services. Google kan echter informatie aan derden verstrekken indien Google wettelijk verplicht is om dit te doen, of aan bedrijven die gegevens namens Google verwerken. We hebben hier verder geen invloed op. Meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens door Google Analytics vindt u in het privacybeleid van Google.

RECLAME COOKIES

Deze site maakt gebruik van DoubleClick-cookies van Google, om getoonde advertenties te verbeteren en ons inzicht te krijgen in de effectiviteit van onze communicatie. Via de cookies van DoubleClick wordt een unieke cookie-ID gekoppeld aan iedere bezoeker. Hierdoor ziet u niet steeds dezelfde advertenties. Aangezien dit type cookie wordt aangewezen als een tracking cookie, vragen we uw toestemming voor de plaatsing ervan. Meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens door DoubleClick vindt u in het privacybeleid van Google.

Let op: het privacybeleid van Google kan regelmatig veranderen.

HET GEBRUIK VAN COOKIES AAN- OF UITZETTEN

U kunt de plaatsing van cookies voorkomen door de instellingen van uw browser aan te passen (zie de help-pagina’s van uw browser voor instructies). Als u alleen de cookies voor Google Analytics en die voor de functionaliteit wilt accepteren, maar niet de reclame cookies, kunt u de instelling in uw browser ‘cookies van derden’ blokkeren. Let op: de meeste sites werken niet optimaal wanneer cookies zijn uitgeschakeld.

COOKIES VERWIJDEREN

De meeste cookies hebben een vervaldatum. Dit betekent dat ze na een bepaalde periode automatisch verlopen en geen gegevens meer registreren over uw bezoek van de site. Een andere mogelijkheid is om de cookies handmatig te verwijderen voor de vervaldatum. Raadpleeg hiervoor de gebruiksaanwijzing van uw browser.

WEBSITES VAN DERDEN

Dit privacy- en cookiebeleid is niet van toepassing op sites van derden die via links verbonden zijn met onze site. Wij kunnen niet garanderen dat deze bedrijven veilig omgaan met uw persoonsgegevens. Daarom raden wij u aan om het privacybeleid van deze sites te lezen voordat u ze gebruikt.

RECHT OP INZAGE

Als u ons persoonsgegevens heeft verstrekt, kunt u ons een verzoek sturen om deze gegevens in te zien, aan te passen, over te brengen of te verwijderen. Deze aanvraag kan worden ingediend door een e-mail te sturen naar Privacy@Raptim.org of door telefonisch contact op te nemen via 013-5435058, maandag t/m vrijdag tussen 09.00 en 17.00 uur (Nederlandse tijd).

Wijzigingen in dit privacy- en cookiebeleid

We houden ons het recht voor om dit privacy- en cookiebeleid te allen tijde aan te passen. Aanpassingen worden gepubliceerd op deze website. We raden u dan ook aan dit beleid regelmatig te bekijken, zodat u op de hoogte bent van eventuele wijzigingen.

Autoriteit Persoonsgegevens

We helpen u graag bij vragen of klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens. Als u twijfelt over de veiligheid van onze verwerking, heeft u vanuit de privacywetgeving het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens die waakt over de bescherming van uw persoonsgegevens. Hiervoor kunt u contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

CONTACT

Mocht u na het lezen van ons privacy- en cookiebeleid nog vragen of suggesties hebben, neem dan via een van de onderstaande manieren contact met ons op:

Site:     

https://www.raptim.org/

Adres:

Raptim Humanitarian Travel

Spoorlaan 308

5038 CC Tilburg

Telefoon:

013-543 5085

E-mail:

Privacy@Raptim.org

 

Dit privacy- en cookiebeleid is laatst gewijzigd op 07 aug 2017.

Top