Forms & Downloads

 

Udenrigsministeriets rejsevejledninger indeholder råd og oplysninger til danske rejsende om udvalgte rejsemål. Der er lavet rejsevejledninger på udvalgte lande, som Udenrigsministeriet har vurderet nødvendigt, ud fra særlig risiko på grund af krig, fare for terrorisme, borgerlige uroligheder, naturkatastrofer, kriminalitet og lignende. Læs mere

Husk, at undersøge i god tid om der kræves/anbefales vaccinationer til dit rejsemål. Vi henviser til Danske Lægers Vaccinations Service.

Hurtigt, sikkert og tilgængeligt

Når du skal ud og rejse, gennemgår lægen eller sygeplejersken, hvilke rejsemål du skal til. Derudover bliver din personlige vaccinationshistorik gennemgået for at vurdere, hvordan og hvor mange vacciner du skal have i forbindelse med din rejse.

Vil du have mere information om de forskellige lande og vacciner, kan du gå ind på Danske Lægers Vaccinations Service’s hjemmeside www.sikkerrejse.dk. Her kan du også læse om priserne på de forskellige vacciner.

Danske Lægers Vaccinations Service vaccinerer 200.000 personer hvert år i Danmark, og med 30 klinikker fordelt over hele landet er det nemt og tilgængeligt at blive vaccineret. Klinikkerne har åbent både om dagen, om aftenen og i weekenderne.

Du har mulighed for at bestille tid til flere personer på én gang, og det kan gøres døgnet rundt online eller i åbningstiderne pr. telefon.

De civile luftfartsmyndigheder i medlemsstaterne i Det Europæiske Fællesskab kan udelukkende inspicere luftfartøjer tilhørende luftfartsselskaber, der foretager flyvninger til og fra lufthavne i Fællesskabet. Da sådanne inspektioner foretages stikprøvevis, er det ikke muligt at kontrollere alle luftfartøjer, som lander i hver lufthavn i Fællesskabet. Hvis et luftfartsselskab ikke er opført på fællesskabslisten, betyder det derfor ikke nødvendigvis, at det opfylder de gældende sikkerhedsstandarder.

Når et luftfartsselskab, som på et givet tidspunkt er opført på fællesskabslisten, selv mener, at det opfylder de nødvendige tekniske elementer og krav i henhold til de gældende internationale sikkerhedsstandarder, kan selskabet anmode Kommissionen om at indlede proceduren for at få det slettet af listen.

Der er gjort alle mulige bestræbelser for at fastslå den nøjagtige identitet af alle luftfartsselskaber på fællesskabslisten - nemlig ved inddragelse af de særlige (og unikke) bogstavkoder, som hvert luftfartselskab har fået tildelt af ICAO, selskabets certificeringsstatus og AOC-nummer (luftfartscertifikatnummer). Imidlertid har det ikke i alle tilfælde været muligt at fastslå den nøjagtige identitet, fordi der slet ikke har foreligget nogen oplysninger om visse luftfartsselskaber, der muligvis opererer på kanten af - eller helt uden for - det anerkendte internationale luftfartsregi. Det kan derfor ikke udelukkes, at der kan være selskaber, der opererer i god tro under det samme firmanavn som et selskab på fællesskabslisten

 

Liste over luftfartsselskaber, for hvis vedkommende alle former for drift er omfattet af forbud i EU kan ses på følgende link.

https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/modes/air/safety/air-ban/doc/list_en.pdf

Raptim Humanitarian Travel optræder som agent for luftfartsselskabet og er derfor alene formidler af flybilletten til kunden. Raptim Humanitarian Travel sælger ikke flybilletter i eget navn og modtager således alene kundens betaling for de købte flybilletter på vegne af luftfartselskabet. Luftfartsselskabet er kundens aftalepart, og det er derfor luftfartsselskabet, som er ansvarlig for transportaftalens korrekte gennemførelse. Raptim Humanitarian Travel er alene formidler af transportydelsen, og Raptim Humanitarian Travel er som følge heraf ikke ansvarlig for forsinkelser, aflysninger, luftfartsselskabets konkurs, anden misligholdelse eller manglende opfyldelse af transportaftalen indgået mellem kunden og luftfartsselskabet.

Vi henviser til Warszawa-konventionen og EU-forordningen 261-04, og for sejllads henvises til Athen konventionen. Et "flight-only produkt" er ikke dækket af Loven om Pakkerejse. Vi gør Dem venligst opmærksom på, at De selv er ansvarlig for, at alle rejsedokumenter samt vaccinationer er i orden. Det gælder visa (evt. også transitvisa), passets gyldighed samt indhold af stempler. Ligeledes beder vi Dem venligst om at kontrollere, at navnet på rejseplanen stemmer overens med navnet i passet, og at rejsetider stemmer overens med flybilletter. Raptim Humanitarian Travel skal kontaktes straks i tilfælde af uoverensstemmelser.

Pas og visum

Flere lande kræver, at ens pas er gyldig i mindst 6 måneder efter endt rejse. Er De i tvivl om rejseformalia, venligst kontakt de repræsentative myndigheder, Udenrigsministeriet (www.um.dk) eller Raptim Humanitarian Travel. Visumformularer fås hos Raptim Humanitarian Travel eller på ambassaden, hvor visum skal søges.

Betaling, udstedelse af billetter, priser

Betaling for rejsen kan ske kontant, med kreditkort eller via indbetalingskort, og med betalingen bekræfter du/I at oplysningerne på fakturaen er korrekte. Efter registreret indbetaling udstedes og fremsendes billetter. Har De ikke modtaget rejsedokumenter 10 dage inden afrejsen, venligst kontakt Raptim Humanitarian Travel.

Priser, kurser, skatter, afgifter og regler på billetter kan ændres fra bookingtidspunktet indtil billetten bliver udstedt. Derfor prissikres billetter først ved udstedelse. Billetterne er non-refundable*. Der kan heller ikke foretages ændringer af rute, afrejsetidspunkt, dato, navne, flyselskab mv. Vær opmærksom på, at der kan forekomme afrejseskatter, som skal betales lokalt.

Sygdomsafbestillingsforsikring og rejseforsikring

Vi anbefaler, at der tegnes en sygdomsafbestillingsforsikring (skal tegnes ved bestillingen af rejsen) og en rejseforsikring gennem Raptim Humanitarian Travel.

Ændring, annullering og reklamation

Efter udstedelse svarer annulleringsgebyret til minimum det indbetalte depositum. Ved specielle billettyper kan det fulde beløb tilbageholdes som annulleringsgebyr. Et "flight-only produkt" er solgt i overensstemmelse med de internationale gældende IATA regler.

Ved kundens ønske om ændring eller afmelding skal Raptim Humanitarian Travel kontaktes. Ved reklamation skal det kontraherende flyselskab kontaktes, men Raptim Humanitarian Travel er gerne behjælpelig med oplysninger omkring kontaktoplysninger. Under selve rejsen skal flyselskabet kontaktes.

* I enkelte tilfælde er det muligt at ændre eller annullere billetten mod et gebyr. Din rejsekonsulent kan oplyse dig herom.

Udenlandske statsborgere

Udenlandske statsborgere, herunder personer med dansk flygtningepas eller fremmedpas, opfordres til at søge oplysning ved en ambassade eller et konsulat for det land, de ønsker at besøge.

Særordning for rejsebureauer vedr. moms

Rejsebureauer er underlagt "Særordning for rejsebureauer vedr. moms", som betyder, at moms ikke må udspecificeres særskilt, og denne moms kan ikke fratrækkes.

Som passager er du underlagt diverse rettigheder. Rettigheder som det kan være rart at have kendskab til, inden du begiver dig ud på din rejse. Hvad har du som rejsende ret til, hvis flyet bliver aflyst, du bliver afvist boarding eller der opstår lang forsinkelse?

Læs mere om dine rettigheder som flypassager.

EU Kommissionen tilbyder en applikation om rettighederne. Den dækker fly- og togtransport og kan benyttes på følgende mobilplatforme: Google Android, Apple iPhone og iPad.

Er du interesseret i at downloade en applikation om dine rettigheder, kan du få information herom via dette link: applikation om rettigheder som flypassager.

Raptim Humanitarian Travel i Danmark er nu tilknyttet SKI (Statens og Kommunernes Indkøbs Service A/S) og har derfor nu også mulighed for at kunne tilbyde vores offentlige og halvoffentlige kunder SKI’s rabatterede flybilletter på udvalgte ruter - til gavn for jeres rejsebudget.

SKI har samarbejde med 14 flyselskaber i denne aftale og tilbyder 268 ruter på såvel korte som lange tjenesterejser.

Servicen - ja, det er den kendte fra Raptim Humanitarian Travel..

Aftalen trådte i kraft den 1. januar 2015. Såfremt I allerede er medlem af SKI, så skal flyordningen blot tilmeldes her.

Kontakt Jacob Jensen på jacob.jensen@raptim.org ved eventuelle spørgsmål.

Top